Medelpads Botaniska Förening

Florabe245

Föreningen (MBF) bildades i januari 2006 och har drygt 100 medlemmar.
Styrelsen hälsar alla botaniskt intresserade  –  oavsett kunskapsnivå  –  varmt välkomna i föreningen och hoppas att det skall bli många givande möten såväl med intressanta växter som med likasinnade människor.

Föreningens syfte är
–  att öka och sprida kännedomen om floran i Medelpad
–  att verka för florans bevarande i Medelpad

Hör av dig om du har uppslag till något utflyktsmål! Eller önskemål om andra aktiviteter.

Medlemsavgiften per år är 150 kr per person, 30 kr för familjemedlem.

Föreningens plusgirokonto: 44 36 79-6.

Hur blir jag medlem?

______________________________________________________________________________________________________

Floraväktare behövs.

Vill du veta mer? Klicka här

______________________________________________________________________________________________________

tusspastarts

Du kan bidra till klimatforskning och miljöövervakning!

Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde.

Tillsammans med andra kan du alltså bidra till en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i Sverige. En av klimatförändringens tydligaste effekter är att naturens kalender förändras, och med hjälp av dina observationer kan vi följa, förstå och förutse hur olika arter, olika årstider och olika delar av landet påverkas.

Låter det intressant? Klicka här och lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=262231X49418734X95576

Läs mer om fenologiväktar på: www.naturenskalender.se/fenologivaktare.php                                                                                                                                                    Tveka inte att höra av dig direkt till oss om du har frågor! Maria Lundgren & Kjell Holmgren                                                                                                                                                                                                                             Foto: Gert Olsson/Scandinav

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Samordnare för Svenska fenologinätverket

info@naturenskalender.se

maria.lundgren@slu.se

___________________________________________________________________________