Medelpads Botaniska Förening

Florabe245

Föreningen (MBF) bildades i januari 2006 och har drygt 100 medlemmar.
Styrelsen hälsar alla botaniskt intresserade  –  oavsett kunskapsnivå  –  varmt välkomna i föreningen och hoppas att det skall bli många givande möten såväl med intressanta växter som med likasinnade människor.

Föreningens syfte är
–  att öka och sprida kännedomen om floran i Medelpad
–  att verka för florans bevarande i Medelpad

Hur blir jag medlem?


Besök oss på Facebook


Fler floraväktare behövs.

För att kunna bevara våra hotade växter krävs kunskap om var arten finns och vetskap om den ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och följer våra hotade växter, i första hand kärlväxter. Med övervakning och rapportering ökar kunskapen om våra växter.

Vill du veta mer? Klicka här


tusspastarts

Naturens kalender
Du kan bidra till klimatforskning och miljöövervakning!

Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde.

Tillsammans med andra kan du alltså bidra till en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i Sverige. En av klimatförändringens tydligaste effekter är att naturens kalender förändras, och med hjälp av dina observationer kan vi följa, förstå och förutse hur olika arter, olika årstider och olika delar av landet påverkas.

Läs mer på: www.naturenskalender.se