Florainventeringar i Medelpad

Inventering av Medelpads flora

Boken Medelpads Flora gavs ut i november 2010 efter över 50 års arbete. Självklart kan en landskapsflora aldrig bli heltäckande och omfatta alla arter och alla fyndplatser som finns inom landskapet. Alla fynd som redovisas i Medelpads Flora finns registrerade i en databas. Alla fynd som nu görs efter det att boken kommit ut läggs in i databasen och kan komma att ligga till grund för framtida komplettering eller en ny utgåva.

På denna sida finner du länkar till  blanketter där du kan dokumentera fynd vid inventering av Medelpads flora. Läs anvisningarna nedan hur du skall rapportera vid utförd inventering. Ifyllda blanketter skickas till hkan.sundin@telia.com

Observera att det på Excelarken finns flera flikar med olika funktioner och med anvisningar!

Inventeringslista mall 2011 (Excel)

Anvisningar (PDF)

Anvisningar (Word)  (För att användas vid utskrift av BG:s herbarieetiketter)

Krysslista namn på latin (Word)

Krysslista svenska namn (Word)

Artnotering för enstaka fynd (Word)

P-lapp (PDF)

Inventering av kommunal rekreationsskog i Sundsvall

Under coronapandemin har besök i naturen runt bostadsområden blivit viktiga för många människor. Man får motion, naturupplevelser och ro i själen längs vandringsstråken. År 2019 gav Sundsvalls kommun uppdrag till tre naturföreningar att inventera fåglar, växter och svampar i Granloskogen, en första generationens skog och ett välbesökt skogsområde mellan bostadsområdena Granlo och Granloholm. Breda vältrampade stigsystem vittnar om många besökare. Medelpads Botaniska Förening (MBF) och Sundsvalls Mykologiska Sällskap (Myko) har tillsammans ordnat ett antal vandringar i skogsområdet där vi skrivit artlistor. En kommenterad rapport med artlistor är insänd till biologen Helena Brus vid miljökontoret och till skogschefen Hans Asplund vid stadsbyggnadskontoret. Här under finns rapporten att läsa.

Inventering Granloskogen (Word)