Bli medlem

Gör så här om du vill bli medlem.

Sänd en e-post till ordförande Eva Sundin
e.sundin@telia.com

eller ett vanligt brev till
Eva Sundin, Vårdhemsvägen 9, 860 35 Söråker

Årsavgiften är 150 kr och 30 kr för ytterligare familjemedlem

Föreningens plusgirokonto: 44 36 79-6.

Om du meddelar din e-postadress till Eva kommer du att få påminnelser inför planerade utflykter och möten men även meddelande om våra spontana utflykter.