Exkursionsprogram 2023

Söndag 21 maj (biologiska mångfaldens dag)

Årsmöte kl 10

Plats: Restaurant Grankotten på Norra Stadsberget kl 10. Mötet inleds med fika

Efter årsmötet leder floraväktar emeritus Gösta Åslund botanisk vandring ner längs trätrapporna och upp igen längs Baldersvägen tillbaka till parkeringen. Vi inleder vandringen med att beskåda kyrkladan från Haverö vars timmerstockar, enligt årsringsstudier, avverkades 1306-1310 då Birger Magnusson var kung i Sverige. De avverkade tallarna började växa på vikingatiden. Hisnande tidsperspektiv.

 

Söndag 28 maj

Vandring i Sundsvalls Arboretum vid Sidsjöbodarna då liljekonvaljerna blommar.

Samling: Arboretums parkering kl 10. Man kör förbi stora parkeringen vid Sidsjö slalombacke,

passerar orienterarnas klubbstuga, svänger höger vid skylt ”Parkering Arboretum”. Vi samtalar under vandringen med  Sundsvalls kommuns skogschef Hans Asplund om upprustningen av Arboretum med dess ljuvliga asp- och björklundar. Kanske någon deklamerar Gustaf Frödings dikt: ”Kung liljekonvalje av dungen”. Här finns även infoskylt om ”Gråalskogen” som är så typisk för Medelpad.

Ledare: Jessica Andersson, Jonas Lidberg, Jan-Olof Tedebrand (060-563294), Hans Asplund

Samarrangemang: MBF, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge, Hans Asplund vid Sundsvalls kommun.

 

Vilda Blommornas Dag söndag 18 juni

De vilda blommornas dag är ett samnordiskt arrangemang mellan de nationella botaniska föreningarna.  Svenska Botaniska Föreningen är svensk huvudarrangör, men samverkar med lokala botaniska och andra naturföreningar.

 

1.Vi ser på fibblor, rosettjungfrulin och orkidén guckusko vid Roggån

Samling: Roggafors kl 10. Exkursion till kalkrika ängsbackar med bland annat fibblor och rosettjungfrulin vid Roggån hos Lena och Rojne Strand. Vi beser även guckusko, vår pampigaste orkidé i våtmarker vid Roggån. Rebecka Andersson lär oss rapportera guckusko, rosettjungfrulin och andra arter till Artportalen.

Vägbeskrivning: Kör väg E14, sväng ner till Torpshammar, kör över älven Ljungan, sväng höger, passera skylt Roggafors, följ vägen söder om Ljungan i cirka 6 km och nästan fram till Torpsjön, sväng till vänster vid kapellet i Roggafors, Lena och Rojne Strand bor nära kapellet intill Roggån. Ring Lena Strand om du inte hittar: 070-3157209.

Samarrangemang: MBF, Naturum Ånge, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

Ledare: Rebecka Andersson, Bengt Larsson, Lena Strand, Anneli Åslund

 

2.Vi ser på fina ängsväxter, typiska för norra Alnöns kalkgynnade flora

Samling: kl. 10.15 vid Circle K-macken på Alnön (nära hållplats från stadsbussarna). Samåkning i bil därifrån. Kortare promenad i långsam ”blomfart” på stigar i något kuperad terräng. Tag med matsäck och kläder efter väder.

Ledare: Eva Grafström (073-954 30 54)

 

Söndag 25 juni

Vi inventerar naturbetesmarker i Järkvissles storslagna älvnatur

Samling: vid f d Trollbyn i Järkvissle kl 10

Vi färdas upp längs Indalens storslagna dalgång och inventerar växter i vackra naturbetesmarker i nipsluttningar vid Indalälven. Här i den dramatiska och storslaget vackra älvnaturen vid byn Järkvissle växte konstnären och landskapsbotanisten Rolf Lidberg (1930-2005) upp.  Johan Rudin är biolog och driver Järkvissle Ekogård tillsammans med sin fru Anna, mamma Pia och pappa Örjan, se familjen Rudins fina hemsida: https://www.jarkvissleekogard.se/

Ledare: Monika Karlsson, Karin Lindberg (073-9873235), Johan Rudin

Samarrangemang: MBF, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

 

Söndag 2 juli

Fältgentiana och andra växter vid fäboden Oxsjövallen i Borgsjö

Samling: Gulfmacken Fränsta kl 10, vi parkerar bilarna cirka 1 km från fäbodvallen och får en skön

promenad sista biten, bra med kraftiga skodon eller stövlar eftersom vi delvis traskar i myrstråk. Västernorrlands museums kulturantikvarie Johanna Ulfsdotter berättar om fäbodens roll i det äldre jordbrukarsamhället och om fäbodväsendet i Borgsjötrakten. Den tidigblommande fältgentianan har förhoppningsvis börjat blomma. Bengt Larsson, Eva och Håkan Sundin besökte Oxsjövallen den 25 juni 2018 och skrev lista över funna växter. Nu ska vi göra ny aktuell artlista över fäbodens växter och se vilka arter som gynnats av uppröjningarna.   Bilden visar Länsstyrelsens ängsbiologer Helene Öhrling och Annika Carlsson vid fäbodstuga på Oxsjövallen.

Samarrangemang: MBF, Naturum Ånge, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge.

Ledare: Annika Carlsson, Bengt Larsson, Eva Sundin (070-9220416), Håkan Sundin

 

Rutinventeringar med Bege Jonsson cirka 5-7 juli

Rutinventeringar med Bege Jonsson fortsätter under sommardagar och ljusa sommarkvällar. Det är hög livskvalitet att vara ute med botanistvänner sommartid och inventera växter runtom i vår Medelpadska hembygd. Man behöver inte vara särskilt duktig på växter för att delta, någon i varje grupp kan de flesta arterna så vi lär av varandra. Riktigt knepiga arter diskuteras vid återsamling. Hör av dig till Bege Jonsson så hamnar du på hans lista över de som, ofta med kort varsel, får kallelse till lärorika botaniska äventyr: bengt-gunnar.jonsson@ miun.se

Eva Sundin tipsar om rutinventeringarna via gruppmail tlll medlemmar och på MBF facebooksida

 

Söndag 16 juli

Exkursion till blivande nationalparken på Hornslandet i Hälsingland

Sommaren 2019 åkte vi i tre minibussar ner till de 9000 hektar stora brandfälten i Ljusdal och träffade Magnus Andersson, Maj Johansson, Peter Ståhl och våra andra vänner inom Gävleborgs Botaniska Förening (GÄBS). Nu ska vi åter färdas söderut och botanisera i blivande nationalparken på Hornslandet utanför Hudiksvall. Här finns bland annat Sveriges äldsta kända tall, snart 780 år.

Samarrarrangemang med GÄBS. Mer info kommer i gruppmail till medlemmar och på MBF facebook. Samåkning i minibussar, anmälan senast måndag 10 juli till  Eva Sundin: 070-9220416 eller e.sundin@telia.com

Ledare: Eva Sundin, Håkan Sundin

 

Lördag 22 juli

Artrika vägkanter med vilda blommor och vackra fjärilar

Tack vare kalkrika jordar i Ångetrakten så finns många artrika vägkanter bland annat vid byn Åse i Torp socken. Vid riksbekanta ”Jämtkrogens fjärilslandskap” kan man få se fjärilen smalsprötad bastardsvärmare, se Bengt Larssons bild.

Ledare: Bengt Larsson

Samling: Naturum Ånge kl 10

Samarrangemang: MBF, Naturum Ånge, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

 

Söndag 22 oktober – OBS Nytt datum!

Lavar och mossor i Flakamon

Samling kl 10 vid campingen norr om Kävstabron, Indal

Ta med fika och kläder efter väder.

Ledare: Bengt Larsson

 

 

SPONTANA, EJ PROGRAMLAGDA AKTIVITETER

Eva Sundin tipsar om nedanstående aktiviteter i gruppmail till medlemmar och på MBF facebooksida när vi har koll på hur vädret blir

 

*Eva Sundin leder fagning (räfsning) av ängsbackarna i Hällom under ljus vårkväll

*Vi kollar läget för mosipporna vid Hundberget i början av maj efter vårbränningen 2022

*Exkursion med Elisabeth Nilsson till bombmurklor vid Ljustorpsån

*Vi inventerar kring månadsskiftet maj-juni vårsvampar och vårväxter i gråalskog vid Indalsälven

*Ev. Nordingråexkursion i början på juni med besök vid Halsviksravinen och berget Ringkallen.

*Karin Lindberg leder några spontana örtvandringar med fokus på medicinalväxter och ätliga växter

*Maja-Klara Lundahl leder inventering av kärlväxter och kryptogamer längs Lillån i Stöde finnmark när undersköna orkidén skogsfru blommar. Vi kollar även vägkantsfloran vid Kåski.

*Fortsatt lupinbekämpning vid orkidékärret nedanför slalombacken vid Getberget

*Ev utflykt med floraväktaren Agneta Toomingas och Ånge Naturum till Haverö för koll av floraväktararter ex ängsklinten på Linbäcksåsens fäbodvall och smällvedeln i Byberget

*Vi ser på kryptogamer (lavar, mossor, svampar) kring mitten av september i naturreservatet Flakamon söder om Indalsälven. Bengt Larsson och Håkan Sundin blir våra kunniga guider.

*Erica Hästdahl leder vandring en solig senhöstdag i Ångetrakten i lövbränna med gamla aspar, björkar och tallar.

 

Information om programpunkterna kommer att läggas ut i vår facebookgrupp och påminnelser kommer också till er mailkorg.

 

Hoppas vi ses därute i sommar

Eva Sundin ordf. MBF