Styrelsen

Föreningens styrelse 2024

Ordförande
Eva Sundin, Söråker
070-922 04 16; e.sundin(a)telia.com

Vice ordförande
Bengt-Gunnar Jonsson, Sundsvall
060-55 23 12; bengt-gunnar.jonsson(a)miun.se

Sekreterare
Jonas Lidberg, Sundsvall
072-029 94 67; jolid2007(a)yahoo.se

Kassör
Håkan Sundin, Söråker
070-658 03 96; hkan.sundin(a)telia.com

Ledamöter
Bengt Larsson; Ljungaverk
076-773 30 42, bengtrlarsson(a)gmail.com

Agnetha Toomingas, Alnö
060-58 80 60; a.toomingas(a)hotmail.com

Jan-Olof Tedebrand, Sundsvall
070-699 73 30; jan-olof.tedebrand(a)telia.com

Olof Svensson, Söråker
070-636 75 90; olof.l.svensson(a)telia.com

Jonas Lidberg, Sundsvall
072-029 94 67; jolid2007(a)yahoo.se

Kerstin Stickler, Sundsvall
konsult.kstickler(a)gmail.com

Maja-Klara Lundahl, ledamot
maja_lundahl(a)hotmail.com

OBS När du skriver e-postadress, byt då ut (a) i adresser ovan mot @