Styrelsen

Föreningens styrelse 2017

Ordf Eva Sundin, Vårdhemsvägen 9, 860 35 Söråker 060-40416
e.sundin(a)telia.com

V.ordf. Bengt-Gunnar Jonsson, Gammelv. 30, 857 51 Sundsvall 060-55 23 12
bengt-gunnar.jonsson(a)miun.se

Sekr Agnetha Toomingas, Eriksdalsvägen 8, 865 91 Alnö 060-58 80 60
a.toomingas(a)hotmail.com

Kassör Gudrun Fredén, Kaprifolv. 8, 860 35 Söråker 060-57 94 44
gudrun.freden(a)telia.com

Bengt Larsson, Ö 405 Tubbo, 840 10 Ljungaverk 0691-330 42
bengtrlarsson(a)gmail.com

Jan-Olof Tedebrand, Silje 128, 855 90 Sundsvall 060-56 32 94
jan-olof.tedebrand(a)telia.com

Linda Enström, Lindvägen 1, 862 33 Kvissleby 070-38 03 888
Linda.m.enstrom(a)gmail.com

Olof Svensson, Kaprifolv. 8, 860 35 Söråker 060-57 94 44
olof.l.svensson(a)telia.com

OBS När du skriver E-post, byt då ut (a) i adresser ovan mot @