Medelpads Flora

Floran950

Boken om kärlväxtfloran i Medelpad är resultatet av ett mångårigt arbete, som inleddes av Rolf Lidberg och som de senaste åren involverat ett tiotal personer.
I bokens inledande kapitel beskrivs landskapets naturtyper, geologiska förhållanden och klimat samt olika vegetationstyper. Ett kapitel ger en historisk överblick över den tidiga utforskningen av floran i Medelpad., ett annat ägnas barlastfloran under sågverksepoken.
I boken huvuddel, artförteckningen, beskrivs för varje i Medelpad funnen art det tidigaste dokumenterade fyndet, dess nuvarande förekomst i landskapet och i vilka växtmiljöer den påträffas. Uppgifterna baseras främst på inventeringar av bokens huvudförfattare Rolf Lidberg och Håkan Lindström. Motsvarande uppgifter om utbredning i Collinders Medelpads flora från 1909 redovisas som jämförelse. Sammanlagt upptas 2267 taxa, vari inbegrips arter, underarter, varieteter och ”småarter” i apomiktiska släkten. Omkring 850 arter kan anses bofasta i landskapet. Med kartor beskrivs utbredning för omkring 470 arter.
Läsaren leds i ett kapitel till nästan 40 botaniskt intressanta besöksmål.

Tillägg till floran

Det finns nu ett blad med tillägg av vissa arter, som fallit bort i originaltexten, samt några rättelser. Detta blad kan du, om du önskar, skriva ut själv.
Tilläggssidor

Den transparang (genomskinligt blad) med kartor, som medföljde floran, blev inte riktigt bra, varför en ny sådan har tryckts.
Ny transparang

Om du vill ha den nya versionen av transparangen, vänd dig till den du köpte boken av, till någon annan säljare eller till någon i styrelsen. Där kan du även få bladet med tillägg och rättelser.

Köp av floran

  • Tag kontakt med någon i föreningens styrelse. Pris 100 kr.