Exkursionsprogram 2022

Söndag 24 juli

Vandring i fjärils- och orkidéparadis

Längs Harrån i Borgsjö finns kalktallhed med smultronkareller och underbara orkidékärr. Området ingår i rikskända ”Jämtkrogens fjärilslandskap”, se Bengt Larssons bild av midsommarblomster med tjusig smalsprötad bastardsvärmare, framlockad av Bengts burk med doftämnen (feromoner).

Samling vid Naturum Ånge kl 9

Ledare: Rebecka Andersson, Östen Gardfjell, Bengt Larsson, Jan-Olof Tedebrand

Samarrangemang: MBF, Naturum Ånge, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

Smalsprötad bastartsvärmare Foto: Bengt Larsson

 

Söndag 7 augusti

Skön vandring längs havskusten i Njurunda

Samling kl 9.00 vid Löruddens parkering

Vi inventerar fåglar, svampar, växter, ser på labyrinter och  hällristningar intill havets vaggande brus längs havskusten sträckan Lörudden-Svartviken-Lörudden. Emelie Westin, naturvårdsspecialist vid SCA, berättar om satsningar på natur och kultur i Njurunda mångfaldspark.

Ledare: Jessica Andersson, Jonas Lidberg, Peter Nilsson, Kerstin Stickler, Jan-Olof Tedebrand.

Medtag kläder efter väder!

Samarrangemang: MBF, Myko, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

 

13 augusti

Var med och rädda orkidékärret på Getberget  

Samling för samåkning från Sundsvall kl. 9 på Shellparkeringen i Nacksta.

Samling på Getbetget kl 10.

Lupiner håller på att ta över det värdefulla orkidékärret nedanför skidbacken på Getberget och i sommar går Länsstyrelsen, naturum Ånge och Medelpads Botaniska förening ihop i ett gemensamt krafttag för att rädda de hotade orkidéerna. 

Vi behöver allmänhetens hjälp att med gemensamma krafter bekämpa de invsiva växterna.

Ta med det du har hemma, det kan vara en röjsåg, grep, spade, sekatör eller lie. 

Glöm ej heller handskar och fika.

Alla är välkomna att vara med, inga förkunskaper krävs!

 

Lördag 27 augusti

Vi lär oss mossor med Tomas Hallingbäck

Mossutflykt i gammelskogen vid Kåski med Tomas Hallingbäck som skrivit boken ”Mossor”

Samling kl 9 vid landsvägsbron i Kåski, Stöde strax före Lillström

Ledare: Maja Lundahl, Tomas Hallingbäck, Jan-Olof Tedebrand

Samarrangemang. MBF, Naturum Ånge, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

 

Senhösten. Vandring och inventering i gammal tallskog i Borgsjö

Datum bestäms senare

Ledare: Erica Hästdahl, Bengt Larsson, Håkan Sundin, Jan-Olof Tedebrand

Samarr: MBF, Sundsvalls Mykologska Sällskap, Naturum Ånge.

Erica studerar biologi vid SLU och är i Lund och Uppsala vissa helger i höst så vi bestämmer datum för vandringen senare i vår.

 

SPONTANA AKTIVITETER meddelas på MBF facebook och via gruppmail till medlemmar bland annat utflykt till vårfagning av Hälloms ängsbackar, medverkan vid länsstyrelsens ängsbränning, besök mosippelokalen vid Hundberget, Torpshammar, inventering av lövbränna i Holm, majvivor och nornor i Borgsjö.

FLORAVÄKTARNA under ledning av Olof Svensson och Agnetha Toomingas kommer också som vanligt att vara mycket aktiva. Här finns en chans för fler av oss att följa utvecklingen av någon eller några hotade arter i vårt närområde.

 

Våra programpunkter genomförs i samarbete med studiefrämjandet

Programgruppen: Jessica Andersson, Karin Lindberg, Jan-Olof Tedebrand

Info: Jan-Olof Tedebrand, 060-563294,  jan-olof.tedebrand@telia.com

Eva Sundin, 070-9220416, e.sundin@telia.com