Exkursionsprogram 2024

Programgrupp: Jessica Andersson, Karin Lindberg, Jan-Olof Tedebrand. Våra programpunkter genomförs i samarbete med Studiefrämjandet. Tid och samlingsplats för spontana = ej i programmet tidsbestämda exkursioner meddelas av Eva Sundin på MBF facebook och via gruppmail till medlemmar. Förkortningar:  MBF = Medelpads Botaniska Förening. SNF = Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge.  Myko = Sundsvalls Mykologiska Sällskap.

 

FAGNING AV DE ARTRIKA ÄNGSBACKARNA I HÄLLOM EN LJUS VÅRKVÄLL

Medtag bågsåg, räfsa, glatt humör.

Datum: Håll utkik på Facebook-sida.

 

SUNDSVALLSVIOL OCH ANDRA VÅRBLOMMOR VID NORRA STADSBERGET

Det är nu 200 år sedan botanisten och prästen Lars Levi Laestadius år 1824 fann sundsvallsviol (bergviol) vid Siljeberget i Selånger.  Jonas Lidberg visar oss sundsvallsviol, backskärvfrö, blåsippor och andra växter vid Norra Stadsberget. Samling vid foten av trätrapporna som leder upp i norra berget.

Datum: Håll utkik på Facebook.

 

VI SER PÅ BOMBMURKLOR KRING MITTEN AV MAJ MED ELISABETH NILSSON

Exkursion med Elisabeth Nilsson till bombmurklor vid byn Åsäng intill Ljustorpsån, Här växer under ”normalår” cirka 200 bombmurklor bland hässlebrodd, skuggvioler och kransmossa. Under ett ”toppår” noterade Håkan Sundin fler än tusen bombmurklor här.

Samarr: MBF, Myko, SNF.

Datum: Håll utkik på Facebook.

 

FÖRSOMMAREN, LINDARNA VID TVÄRBERGET

Vi besöker växtlokalen för lindar vid Tvärberget i Stöde, en varm kalkpåverkad sluttning mot Stödesjön där lindar funnits i kanske 7000 år.  Lindlokalen ligger bara ett par hundra meter från europavägen. Här finns blåsippa, olvon, underviol. Redan Collinder noterade dvärghäxört här i sin Medelpadsflora 1909. Under månghundaåriga jättelinden samtalar vi om dagens och om framtidens skogar i varmare klimat.

Ledare: Jonas Lidberg, Jan-Olof Tedebrand, Anneli Åslund

Samarrangemang: MBF, Naturum Ånge, SNF

Datum: Håll utkik på Facebook.

 

SÖNDAG 26 MAJ

VANDRING I JÄMTGAVELNS NATURRESERVAT

Samling vid Naturum Ånge kl 8.00

Jämtgaveln i Ånge kommun är ett av länets största naturreservat med sina 3000 hektar. Här pågår

naturvårdsbränningar. Vi vandrar sakta, njuter av den storslagna vildmarksnaturen samt inventerar fåglar, svampar, växter i områden som bränts 2005, 2012 och 2023.

Ledare: Peter Nilsson, John Granbo

Samarr: Birdlife Medelpad, MBF, Myko, Naturum, SNF

 

SÖNDAG 2 JUNI

MBF årsmöte äger rum på värdshuset Borgsjö strand i Ånge, därefter exkursion till majvivans äng vid Nyänget och till fina ängsreservatet Gammelbodarna där Ulla-Britt Olsson tar emot oss. Ulla-Britt är dotter till Rune och Vega Backman som med lieslåtter och räfsning skötte de artrika ängarna. Här finns fågelstarr, sandvioler + ängens växter.

 

VANDRING I SIDSJÖ ARBORETUM

Vi planerar vandring i Sidsjö Arboretum när liljekonvaljerna blommar som finast.

Samarr. MBF, SNF

Datum: Håll utkik på Facebook.

 

MOSSVANDRING MED BENGT LARSSON

Bengt Larsson lär oss mossor i en kalkrik gransumpskog med mycket död ved norr om väg E14 och väster om Mörberget i Torp socken kring midsommartid, vi letar även stor låsbräken och kikar på kalkväxter i skogen som är skyddad med naturvårdsavtal. Kanske ser vi dvärghäxört och guckusko?

Samarr. MBF, Myko, Naturum, SNF

Datum: Håll utkik på Facebook.

 

SÖNDAG 16 JUNI

De Vilda Blommornas Dag

Tredje söndagen i juni anordnas varje år blomstervandringar för allmänheten runt om i hela Norden – De Vilda Blommornas Dag. Då samlas tusentals människor för att gå ut och titta på, lära sig mer om och njuta av den vilda floran. I Sverige är det Svenska Botaniska Föreningen som är arrangör tillsammans med olika lokala föreningar i hela landet.

 

1.Fäbodexkursion till den högt belägna fäboden Kullbodarna i Ånge då vi ser på fjärilar, fåglar, växter och annat intressant tillsammans med fäbodägarna Margita Sjöberg och Mats Olsson.

Samarrangemang: MBF, Naturum, SNF

Samåkning från Shell Nacksta kl 9. Samling kl 10 vid Naturum Ånge

Ledare: Rebecka Andersson, Bengt Larsson, Anneli Åslund

Samarrangemang: MBF, Naturum, SNF

 

2. Vi ser på typiska växter för norra Alnöns kalkgynnade flora.

Samling kl 10.15 vid Circle K-macken på Alnön (nära hållplats för stadsbuss nr 1).

Samåkning i bil därifrån.

På väg mot Stornäset planerar vi att stanna till och titta på den örtrika miljön vid Slädabäcken. Vid Stornäset finns fina ängsmarker och högörtsrik lövskog där vi bland annat kan se nordisk stormhatt, smörbollar och kanske tiggarranunkel.

Tag med matsäck och kläder efter väder!

Ledare: Eva Grafström (073-9543054)

 

ONSDAG 3 JULI – FREDAG 5 JULI, HÄRLIG RUTINVENTE0RING MED BEGE

Vi är många som längtar till sommarens mysiga, spännande rutinventeringar med Bengt-Gunnar Bege Jonsson. Vi delar oss i grupper och någon i varje grupp behärskar även knepiga växtgrupper som starrarter. Eva Sundin informerar om samlingsplatser och tider. Hör av dig till Bege så hamnar du på hans lista över de som får särskild kallelse till sommarens äventyr med botanistkompisar: bengt-gunnar.jonsson@miun.se

 

LÖRDAG 6 JULI – TORSDAG 11 JULI, ATLASINVENTERING I CENTRALA ÅNGERMANLAND

Det här inventeringslägret organiseras av Svensk Botanisk Förening (SBF), med Näsåker som bas. Atlasinventeringar sker i de norra/centrala delarna av Ångermanland. Boende i stugby och bilresor under inventeringen bekostas av SBF. Anmälan senast 20 juni till Lars Fröberg: lars.froberg@svenskbotanik.se

Se mer detaljerad info:

https://svenskbotanik.se/inventeringslager-i-centrala-angermanland-vaxtatlasprojektet/

 

BOTANISK SOMMAREXKURSION TILL ÅNGERMANLAND

MBF sommarexkursioner i minibussar till våra grannlandskap brukar vara populära. Vi har besökt

Jämtlands finaste brunkullaäng, enorma brandfält i Ljusdal och Hornslandets blivande nationalpark vid hälsingekusten. Nu sommaren 2024 besöker vi underbara Halsviksravinen i Nordingrå med vår lokale botanistvän Leif Berglund som lokal guide.

Ledare: Leif Berglund, Eva Sundin, Håkan Sundin

Datum: Håll utkik på Facebook.

 

ÖRTVANDRINGAR MED KARIN

Karin Lindberg leder några örtvandringar under sommaren och lär oss om örter som mat och medicin.

Datum: Håll utkik på Facebook.

 

BÖRJAN AUGUSTI, SOMMARVANDRING PÅ SÖNNASJÖBERGEN MED JOHN GRANBO.  

Fokus på skogsbrandens betydelse i nordliga skogar. Exkursionen ingår som del i EU Life Taiga-projekt om naturvårdsbränningar. Vi vandrar i de ljusa lövlundarna med gamla tallar och cirka 140 årig asp-björk-sälgskog. Underbar utsikt över Viggebygden.

Samling badplatsen Viggesjön.

Samarrangemang: MBF, Myko, Naturum Ånge, SNF.

Datum: Håll utkik på Facebook.

 

SOMMARKVÄLL MITTEN AUGUSTI, MOSSVANDRING MED BEGE JONSSON I BERGSÅKERDELTAT

Bege Jonsson visar oss lövskogens mossor i Selångeråns lummiga delta med höga örter som nordisk stormhatt och strutbräken samt trädlika bestånd av mandelpil under en fin sommarkväll i mitten av augusti. Vi parkerar nedanför Folkets Hus i Bergsåker.

Datum: Håll utkik på Facebook.

 

VANDRING MED ERICA HÄSTDAHL VID FÅRBERGET I ÅNGE

Vi får lära oss om kryptogamer (lavar, mossor, svampar) och växter under vandring en solig höstdag i lövbränna med asp, björk, sälg och i gammal tallskog. Vi siktar antingen på helgen i månadsskiftet aug-sep eller första helgen i sep.

Samarr: MBF, MYKO, SNF .

Datum: Håll utkik på Facebook.

 

BENGT OCH HÅKAN LÄR OSS LAVAR, MOSSOR, SVAMPAR

Bengt Larsson och Håkan Sundin leder vandring vid reservatet Flakamon söder om

Indalsälven, se länsstyrelsens info om den fina gammelskogen:

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/flakamon.html

Datum: Håll utkik på Facebook.

 

FLER SPONTANA EXKURSIONER

Vi kollar läget för mosipporna vid Hundberget i Torp efter vårbränningen 2022. Anneli Åslund visar oss Stödes fina sockenblomma blårapunkeln. Jonas Lidberg leder exkursion till Bottnarna, Indal där bland annat sötgräs och vårärt finns i Natura 2000-område som länsstyrelsens Åsa Michold värnar om.

 

FLORAVÄKTARNA under ledning av Olof Svensson och Agnetha Toomingas kommer under sommaren följa utvecklingen av hotade arter i vårt närområde. Vill du följa med så kontakta

Agneta: a.toomingas@hotmail.com eller Olof: olof.l.svensson@telia.com