Våren 2020

Söndag 14 juni. Vilda blommornas dag. Eventet är inställt!

Enligt Svenska botaniska föreningens rekomendationer är eventet Vilda blommornas dag i år inställt på grund av Coronapandemin

 

Söndag 26 juli. Vi ser på orkidén knottblomster och andra växter i kalkkärret vid Getberget i Torp socken. Samling för samåkning kl 9 vid Shellmacken i Nacksta, cirka 9.45 intill E14 vid uppfarten till Getberget. Ledare: Bengt Larsson (073-0475240), Jan-Olof Tedebrand (060-563294). Knottblomster är klassad som sårbar (VU) på rödlistan och finns främst i våra kalkkärr. Vi har även sett den storvuxna hybriden mellan blodnycklar och skogsnycklar i kalkkärret vid Getberget liksom deras ”föräldrar”. Vi åker upp och fikar på toppen av Getberget med storslagen utsikt över Ljungandalen och den bördiga Torpbygden, ”Medelpads kornbod”. Sedan visar oss Bengt Larsson två rariteter: ärtväxten vingvial och den pampiga orkidén purpurknipprot som båda har sina enda lokaler i Medelpad i vittringsjord vid Getbergets diabashätta. Samarrangemang MBF och Naturskyddsföreningen Sundsvall- Ånge.

Kring midsommartid blir det även en spontan utflykt (vi tipsar på Facebook om dag och tid) då vi, innan fröspridningen, börjar utrota lupiner som hotar invadera det fina kalkkärret vid Getberget. Annika Carlsson vid länsstyrelsen säger: ”Toppenbra att utrota lupinerna vid kalkkärret på Getberget. Bästa metoden är att gräva upp dem och frakta bort minsta rotbit”. Man kan, enligt Naturvårdsverket, även sakta dra upp plantorna med rötterna. Vi ska testa båda metoderna för lupinbekämpning vid Getberget.

 

Söndag 2 augusti. Finnögontröst och andra växter i det betade, vackra kulturlandskapet vid Indalsälven hemma hos Anette och Patrick Glamsjö i Baggböle by, Liden. Samåkning från Bergsåker Folkets Hus kl 9, stopp cirka 9.30 vid parkeringen där riksväg 86 och vägen mot Bergeforsen möts och kl 10 hos Anette och Patrick i Baggböle. Ledare: Anette och Patrick Glamsjö (070-6493115). Finnögontröst är en stor raritet, starkt hotad (EN) på rödlistan, enda kända norrländska lokalen finns just här i Baggböle by. Det var sensationellt när Anette och Patrick fick sitt fynd bekräftat av ”riksbotanisten” Thomas Karlsson vid Naturhistoriska Riksmuseet. Patrick berättar: ”En del finnögontröstar började blomma 15 juli 2018 och sedan fanns exemplar som blommade så sent som en bit in i september 2018. Utdragen blommningstid tyder enligt Thomas Karlsson på att växten funnits på plats länge och därmed utvecklat utdragen blomningstid. Det stora antalet bladflikar tyder också på att ursprunget kommer från öster (Finland) medan de övriga populationerna i Sverige anses ha sydligt ursprung.”

 

Söndag 6 september: lav- och mossutflykt till naturreservatet Åsens naturskog i Liden. Samling för samåkning kl 9.15 vid Bergsåker Folkets Hus. Därefter samlas vi kl 10 vid Lidens kyrka där vi även besöker Rolf Lidbergs gravplats och lägger ner en blomma. Rolf hade varit 90 år nu om han levat. Ledare: Bengt Larsson och Håkan Sundin. Info om Åsens naturskog:

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/asens-naturskog.html

 

Spontana utflykter som inte står i programmet sker under sommarhalvåret bland annat till växtlokaler för några av våra mest hotade kärlväxter i Medelpad. Eva Sundin tipsar medlemmar via gruppmail om spontana utflykter och lägger även ut info på MBF Facebook-sida.

 

Spännande rutinventeringar med Bege Jonsson fortsätter under härliga sommardagar och ljusa sommarkvällar. Alla är välkomna vara med oss oavsett förkunskaper, ett utmärkt tillfälle att få se växterna bland våra höga berg och djupa dalar samt vara med om intressanta sommarupplevelser runtom i Medelpad tillsammans med likasinnade kamrater. Bege sänder ut kallelse om tid och plats för sommarens rutinventeringar.

 

Programgruppen: Jessica Andersson, Karin Lindberg, Jan-Olof Tedebrand