Exkursionsprogram 2021

Spontana utflykter meddelas medlemmar via e-post och på föreningens Facebook-sida.

Coronavstånd gäller vid alla utflykter. Ingen samåkning ordnas. Vi kan med kort varsel tvingas ställa in aktiviteter om pandemin förvärras. Vilket i så fall meddelas via Facebook och mailutskick. Kläder efter väder. Tag gärna med matsäck, anteckningsbok och lupp. Eva Sundin sänder påminnelse till medlemmar med e-post inför utflykterna. Kolla även MBF Facebook.

Eva Sundin, Jan-Olof Tedebrand, Maja Lundahl i gammelskogen vid Kåski den 30 september 2020. Foto: Håkan Sundin

Utflykten är inställd

VI INVENTERAR GAMMELSKOGENS KRYPTOGAMER (LAVAR, MOSSOR, SVAMPAR)

Söndag 10 september kl 9

Vägbeskrivning: Vi träffas i Nedansjö kl 9 vid avtaget från E14 norrut mot Lillström. Kåski ligger strax före Lillström och intill den strida Lillån.

Ledare: Maja Lundahl, Eva Sundin, Håkan Sundin, Jan-Olof Tedebrand

Bakgrund. Vår MBF-medlem Maja Lundahl bor med sin familj vid Kåski i Stöde finnbygd nära Lillström. Maja värnar om en cirka 14 hektar stor gammelskog på SCA-mark i Kåski som aldrig varit kalavverkad. Maja har redan kommit överens med Emelie Westin, naturvårdsspecialist hos SCA, om att cirka halva skogen sparas på grund av Majas och våra fynd av bombmurkla, garnlav, gammelgranslav, lunglav, rynkskinn och andra skyddsvärda arter. Nu under 2021 tänker vi inom MBF inventera hela skogen tillsammans med Maja och svampklubben Myko. Vår målsättning är att hela den fascinerande gammelskogen i Kåski med dess gammelskogsarter bevaras åt framtiden.

Samarrangemang MBF, Myko

 

EVA TIPSAR OSS ÄVEN OM INTRESSANTA SPONTANA UTFLYKTER

Eva Sundin tipsar på MBF Facebook och per mail till medlemmar om spontana aktiviteter, oftast med anknytning till naturvård. MBF och Naturskyddsföreningen hjälper Annica Carlsson och länsstyrelsen med bränning av brudsporreängen vid Torsboda i Hässjö som Naturskyddsföreningen skött om i mer än 50 år (ifjol studerade vi med Annica en lyckad ängsbränning vid ängen i Ytterå, Hässjö). Vi hjälper Tomas Rydkvist och SCA med bränning av mosippelokalen vid Hundberget i Torp socken, en av våra två lokaler i Medelpad för mosippa. Vi inventerar vid flera tillfällen gammelskogens arter i SCA-skog hos Maja Lundahl vid Kåski i Stöde och inventerar även en skog norr om Navarån i Holm där Emelie Westin vid SCA låtit avverka bort gran i en gammal lövbränna. Ornitologerna har redan börjat inventera fågellivet där före och efter borttagningen av gran. Lövbrännor med gamla aspar, björkar och sälgar är en skyddsvärd, unik biotop. Vi kanske även beser unika hällebräckan + nya naturstigen vid Galtströms bruk med skylttexter av Lage Sandgren, Jan-Olof Tedebrand från MBF och Misan Lindqvist från SCA. Rolf Lidberg var med om att ta fram den gamla naturstigen vid Galtström för femtio år sedan. Fjolårets aktion då vi ryckte upp lupiner kring fina kalkkärret med knottblomster vid Getberget blev en succé. Vi fortsätter lupinryckningen vid orkidékärret även i sommar men någon vecka tidigare än ifjol.

 

Programgruppen

Jessica Andersson           Karin Lindberg            Jan-Olof Tedebrand