Exkursionsprogram 2022

 Torsdag 28 april

Jan Lundqvist berättar om nipsippan.  Vi har möjlighet att få en unik inblick i denna sällsynta växts utveckling i Ramsele över en mycket lång tid.

Kyrkans Hus, rummet Paulus kl 19

 

Början av maj

Bombmurklornas förlovade land

Samling vid Indal, korsningen riksväg 86 och vägen från Bergeforsen

Vi färdas upp efter Indalsälvens storslagna dalgång till de vilda gränstrakterna mellan

Jämtland och Medelpad. Här smalnar Indalsälven, omgiven av djupa kalkrika raviner och höga bergsidor omsvepta av forsdimmor från Hölleforsens kraftverk. Vi ser först på bombmurklor vid

Kvarnån, sedan åker vi över älven ner till Meåfallet där högt vattenfall störtar ner i ravin vid Revaberget och där bombmurklor och trådbrosklav är funna. Vi har spejare i Ragunda som hojtar till om lämplig dag när bombmurklorna är som finast.

Ledare: Hjördis Lundmark, Jan-Olof Tedebrand

Samarrangemang: Härnösands svampklubb, MBF, Sundsvalls Mykologiska Sällskap

 

Prel. söndag 15 maj

Nipsipporna i Nässjö by, Ramsele

Samling kl 8 för samåkning vid stora parkeringen intill E4 vid Torsboda, Timrå.

Nipsippan är egentligen en stäppväxt med utbredning österut från Baltikum och bort

mot Sibirien. Två utposter finns i Sverige dels på Gotland dels i Ramsele. Förekomsten i

Ramsele är en märklig utpost och en intressant växtgeografisk gåta.

Information om nipsipporna vid Nässjö by, Ramsele:

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/nipsippan-i-nassjo-by.html

Ledare: Eva och Håkan Sundin

 

Lördag 21 maj

Alnöexkursion med fokus på några av Medelpads lokalt hotade växter

Samlingsplats: Alnö hembygdsförenings gårdstun kl 9.00

Vi besöker byn Vränsta med Alnöns enda förekomst av sydskandinaviska hassellundar i solig, varm sydsluttning. Mandelblom och råttsvans är tidigare funna här i hästbetad hagmark. Råttsvans tillhör

en grupp gamla gårdsväxter som nu håller på att dö bort i Medelpad Vi inventerar även nuläget för rariteten sminkrot vid Smedsgården och Åsberget. Sminkrot var förr vanligt åkerogräs men är idag mycket sällsynt. Svensk Botanisk Förening vill under 2022 uppmärksamma de gamla åkerogräsen. Alnö hembygdsförening bidrar med kulturhistorisk info.

Ledare: Eva och Håkan Sundin, Jan-Olof Tedebrand

Samarrangemang: Alnö hembygdsförening, Medelpads Botaniska Förening

 

Måndag 6 juni (nationaldagen)

Årsmöte

Värdshuset Träporten i Borgsjö kl 10

Blomsterlupin tillhör tyvärr ”vinnarna” bland kärlväxterna i dagens landskap och sprider sig inte bara längs vägdiken utan även ut i skyddsvärda orkidékärr och ängsmarker. Efter årsmötet ”pinar vi lupiner” i orkidékärret vid Getberget där orkidén knottblomster hotas. Fältbiologerna har utnämnt 6 juni till Stora lupinbekämpardagen.

Samling vid orkidékärret nedanför slalombacken vid Getberget cirka kl 12

Samarrangemang: MBF, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge,  Länsstyrelsen och Naturum Ånge

 

Lördag 11 juni.

Alnöexkursion till Långharsholmen

Samlingsplats: Stornäsets kaj kl 9.00

Länsstyrelsens båt tar oss ut till Långharsholmens fårbetade kalkstensklippor. Botanister berättar om gullvivor, sanddrabor, sandmaskrosor, vårfingerört och andra vilda blommor. Geologerna berättar om den vulkaniska berggrunden. Alnö hembygdsförening bidrar under fikapausen med kulturhistorisk info om Långharsholmen som saknade skog under sågverksepoken

Samarrangemang: Alnö hembygdsförening, Medelpads Botaniska Förening, Sundsvalls Geologiska Sällskap

Ledare: Tomas Binett, Eva och Håkan Sundin

 

Söndag 19 juni

De vilda blommornas dag

Sedan 2002 firas De Vilda Blommornas Dag varje år runtom i de nordiska länderna. Svensk Botanisk

Förening är arrangör i Sverige i samarbete med lokala föreningar. Syftet är att öka intresset för vår

vilda flora. Vandringarna är öppna för allmänheten. Två botaniska vandringar ordnas i Medelpad.

1. Norra Alnön

Det blir som vanligt ett arrangemang på Alnö under Vilda Blommornas Dag, detaljer om plats mm presenteras senare.

2. Blomstervandring i Indalsälvens storslagna dalgång

Samling kl 10 vid f d Trollbyn Järkvissle. Vi samåker till Johans fäbodvall vid Kråkstenssjön på andra sidan älven.

Tidsåtgång c:a 4 tim. Kläder efter väder och kom ihåg att ta med fika.

Guider: Johan Rudin och Monika Karlsson.

Info: Karin Lindberg tel: 073-987 32 35.

Hitta hit: Trollbyn som just nu har stängt ligger cirka 65 km nordväst om Sundsvall vid väg 86 i byn Järkvissle.

Vägbeskrivningslänk: https://maps.app.goo.gl/Ty33drReyL7AZJZR8

 

Örtvandring

Vi lär oss om ätliga växter till mat krydda och bättre hälsa under fyra vandringar. Årstidens växlingar gör att vandringen blir olika varje gång. Allt från de späda bladen tidigt på våren till sensommarens mogna bär och frukter. Vi stannar till då och då, plockar, luktar, smakar och lär oss mer om hur man bäst tar hand om dessa örter och vad de gör för nytta i ditt kök eller husapotek. Kursbok ingår.

Inga förkunskaper behövs! Plats, tillgänglig via buss alt bra P, meddelas senare.

26 alt. 28 maj kl 10.00

18 juni kl 10.00

2 juli kl 10.00

13 augusti kl 10.00

Info: Karin Lindberg, 073-9873235

Anmälan till Studiefrämjandet: sundsvall@studieframjandet.se

Telefon: 060 – 120754

 

 

Söndag 3 juli

Orkidéer och pyrolor i magisk gammelskog

Vi ser i finaste sommartid på orkidéer och pyrolor i gammelskogen vid Kåski i Stöde finnmark där vår medlem Maja Lundahl bor med sin familj. Samling vid landsvägsbron i Kåski kl 10.

Utdrag ur rapport om Kåski gammelskog: ”Vi har sju arter i Medelpad inom gruppen pyrolaväxter: ryl Chimaphila umbellata, ögonpyrola Moneses uniflora, björkpyrola Orthilia secunda, grönpyrola Pyrola chlorantha, klockpyrola Pyrola media, klotpyrola Pyrola minor och vitpyrola Pyrola rotundifolia. De är alla perenna, vintergröna örter eller ris (ryl är lätt vedartad). Rolf Lidbergs akvarell av Medelpads sju pyrolaväxter finns på sidan 339 i praktverket Medelpads Flora (2010). Gammelskogen i Kåski är ett paradis för studium av fyra pyrolor: björkpyrola, klotpyrola, vitpyrola, ögonpyrola”.

Ledare: Maja Lundahl, Kerstin Stickler, Eva och Håkan Sundin, Jan-Olof Tedebrand

Samarrangemang: MBF, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge, Naturum Ånge

 

Juli. Tre spännande inventeringsdagar med Bege Jonsson. Vi återkommer om datum och platser.

 

Söndag 24 juli

Vandring i fjärils- och orkidéparadis

Längs Harrån i Borgsjö finns kalktallhed med smultronkareller och underbara orkidékärr. Området ingår i rikskända ”Jämtkrogens fjärilslandskap”, se Bengt Larssons bild av midsommarblomster med tjusig smalsprötad bastardsvärmare, framlockad av Bengts burk med doftämnen (feromoner).

Samling vid Naturum Ånge kl 9

Ledare: Rebecka Andersson, Östen Gardfjell, Bengt Larsson, Jan-Olof Tedebrand

Samarrangemang: MBF, Naturum Ånge, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

Smalsprötad bastartsvärmare Foto: Bengt Larsson

 

Söndag 7 augusti

Skön vandring längs havskusten i Njurunda

Samling ICA Bommen vid kyrkoruinen kl 9

Vi inventerar biologiska mångfalden under vandring längs obebyggda havskusten från Lörudden till Junibosand i Njurundakustens mångfaldspark. SCA planerar successiv naturvårdsbränning i kusttallskogen längs denna kuststräcka. Mångfaldsparken + reservaten Bremön, Långören, Salen bildar en unik kustnatur som bör ses som en helhet vid naturvårdande satsningar. Vi parkerar en del bilar vid Junibosand så vi kan åka tillbaka till Lörudden.

Ledare: Eva och Håkan Sundin, Jessica Andersson, Jan-Olof Tedebrand

Samarrangemang. MBF, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge, Sundsvalls Mykologiska Sällskap

 

Lördag 27 augusti

Vi lär oss mossor med Tomas Hallingbäck

Mossutflykt i gammelskogen vid Kåski med Tomas Hallingbäck som skrivit boken ”Mossor”

Samling kl 9 vid landsvägsbron i Kåski, Stöde strax före Lillström

Ledare: Maja Lundahl, Tomas Hallingbäck, Jan-Olof Tedebrand

Samarrangemang. MBF, Naturum Ånge, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

 

Senhösten. Vandring och inventering i gammal tallskog i Borgsjö

Datum bestäms senare

Ledare: Erica Hästdahl, Bengt Larsson, Håkan Sundin, Jan-Olof Tedebrand

Samarr: MBF, Sundsvalls Mykologska Sällskap, Naturum Ånge.

Erica studerar biologi vid SLU och är i Lund och Uppsala vissa helger i höst så vi bestämmer datum för vandringen senare i vår.

 

SPONTANA AKTIVITETER meddelas på MBF facebook och via gruppmail till medlemmar bland annat utflykt till vårfagning av Hälloms ängsbackar, medverkan vid länsstyrelsens ängsbränning, besök mosippelokalen vid Hundberget, Torpshammar, inventering av lövbränna i Holm, majvivor och nornor i Borgsjö.

FLORAVÄKTARNA under ledning av Olof Svensson och Agnetha Toomingas kommer också som vanligt att vara mycket aktiva. Här finns en chans för fler av oss att följa utvecklingen av någon eller några hotade arter i vårt närområde.

 

Våra programpunkter genomförs i samarbete med studiefrämjandet

Programgruppen: Jessica Andersson, Karin Lindberg, Jan-Olof Tedebrand

Info: Jan-Olof Tedebrand, 060-563294,  jan-olof.tedebrand@telia.com

Eva Sundin, 070-9220416, e.sundin@telia.com