Våren 2020

Söndag 17 maj, utflykt till nipsipporna i Nässjö by, Ramsele. Samling kl 8 för samåkning vid stora parkeringen intill E 4 vid Torsboda i Timrå. Ledare: Eva och Håkan Sundin. Plocka gärna som påläsning inför utflykten fram vår tidskrift Rödbläran 2019/1 där Jan Lundqvist utförligt informerar om sin fältforskning om nipsipporna i Ramsele. Nipsippan är egentligen en stäppväxt med utbredning österut från Baltikum och bort mot Sibirien. Två utposter finns i Sverige dels på Gotland dels i Ramsele. Förekomsten i Ramsele är en märklig utpost och en intressant växtgeografisk gåta. OBS: tidpunkt för utflykten kan ändras av hänsyn till blomningstid för nipsipporna OBS. Vi håller kontakt med Sollefteåbon Maria Danvind angående blomningen inför utflykten. Information om nipsippans reservat i Nässjö by:

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/nipsippan-i-nassjo-by.html

 

Söndag 24 maj kl 10. Årsmöte i Skeppsstugan på Åstön, Tynderö socken. Skeppsstugan ligger 100 meter norr om kapellet vid Skeppshamn. Efter årsmötet blir det vandring i gammal gran- och tallskog med Eva och Håkan Sundin som guider som är våra främsta experter på Tynderölandets natur. De är ute nästan varje dag och studerar områdets natur. Vi har även med oss Erik Håkansson från Liden, vår trevlige, pensionerade skogstjänsteman  som har stor kunskap om skogens historia och mångfald. Vi kommer särskilt att kika på de fascinerande gamla kusttallarna, naturens egna konstverk, se Håkans fina bild nedan. Tallskog på kustens hällmarker klassas som impediment med låg skogsproduktion och har ofta fått stå orörd under långa tider. Gamla döda och levande tallar, ofta med brandskador, liksom solexponerad tallved hyser en speciell biologisk mångfald bland annat insekter, lavar, mossor och svampar som beskrivs utmärkt i Bengt Ehnströms och Martin Holmers underbara skrift ”Tall-en tallrik biologisk mångfald (2017). Skogsstyrelsens och Johan Nitares biotopfaktablad om Hällmarkstallskogen från 1997 med Martin Holmers akvareller är även jättefin. Hällmarkstall- skogen på Tynderölandet hyser ett fåtal kärlväxter med små näringskrav. Men floran blir rikare där gångar med kalksten från den forna Alnövulkanen passerar och där avlagringar med snäckor, skalgrusbankar, ligger i havsvikarna.

 

Tisdag 9 juni kl 18. Natur och Kultur vid Norra Stadsberget. Samling på stora parkeringen vid

Norra Berget. Ledare: Karin Lindberg, Ulrika Stenbäck, Jan-Olof Tedebrand, Gösta Åslund. Vi får veta mer om timmerladan från Turingen, Medelpads äldsta timmerbyggnad daterad till cirka 1310 som nu alltså fyller cirka 710 år (stenhusen nere i stan är bara barn, inte ens 150 år).  Vi studerar gamla tallar på urberget, en del med skador från flera bränder. Cirka 2000 gamla tallar finns i området från Norra Stadsberget och bort mot sjukhuset som Sundsvalls kommuns skogsvärd Hans Asplund värnar om. En del av tallarna fanns här redan när Sundsvalls stad bildades 1621 och får nu vara med om 400-årsfirandet nästa år. Vi fikar med storslagen utsikt över dalgången där fordom en havsvik förde vikingaskeppen in till Sankt Olofs hamn i Selånger där den populära pilgrimsleden mot Trondheim startar. Längs trätrapporna ser vi på sommarbladen av sundsvallsviol (Viola collina), Medelpads mest kända blomma som botanisten och prästen Lars Levi Laestadius fann vid Siljeberget anno 1824. Vi beser spenört, tulkört och vit fetknopp som läroverksläraren Gottfrid Adlerz planterade in här för mer än hundra år sedan. Adlerz var insekts- forskare, expert på myror och skrev en bok om grävsteklarnas liv. Här intill trätrapporna finns värmegynnade växter som den sydliga tandroten som vi även finner vid Döviksberget i Njurunda. Samarrangemang MBF och Sundsvalls Museum.

 

DE VILDA BLOMMORNAS DAG 14 JUNI I JÄRKVISSLE OCH PÅ NORRA ALNÖN

Sedan 2002 firas De Vilda Blommornas Dag (DVBD) varje år runt om i Norden. Söndagen före midsommar anordnas blomstervandringar på hundratals orter (även på Grönland och Färöarna). Svensk Botanisk Förening är arrangör i Sverige och samarbetar med lokala föreningar (här Medelpads Botaniska Förening). Syftet är att skapa ett större intresse för vår vilda flora. Totalt i Norden samlas tusentals deltagare med varierande blomsterkunskaper för att njuta av våra underbara vilda växter och lära sig mer om dem. Vandringarna är öppna för allmänheten och kostnadsfria. I Medelpad har vi två vandringar:

 

Söndag 14 juni, Järkvissle, Trollbyn i Indalsälvens mäktigt storslagna dalgång. Samlingsplats: Naturum Trollbyn Järkvissle, tid: 10:00. Ansvarig ledare: Karin Lindberg tel: (073-987 32 35). Vi tittar på ”Vilda blomster vid Trollbyn”. Här i Järkvissle föddes Rolf Lidberg den 26 maj 1930. Rolf skrev ett fint illustrerat häfte om ”Lidens Flora” där han berättar om 531 funna kärlväxter i sin hemsocken. Han berättar i skriften även om de cirka 150 kärlväxterna längs Naturstigen vid Trollbyn. Bland växter som Karin särskilt tänker lyfta fram i de kalkrika slänterna längs Naturstigen kan nämnas orkidén tvåblad, stinksyska, aklejruta, rosettjungfrulin, slåtterfibbla och vargtörel. Karin vill även informera om planer att flytta minnesutställningen över Rolf Lidberg från Järkvissle till Norra Stadsberget där den blir tillgänglig för många fler. Tidsåtgång under vandringen ca 2,5 timmar. Kläder efter väder och kom ihåg att ta med fika! Hitta hit: Trollbyn i Järkvissle är belägen vid väg 86 ca 65 km nordväst om Sundsvall.

 

Söndag 14 juni. Vilda blommor på norra Alnön. Samlingsplats: Baksidan av Circle K-macken vid bron (på Alnösidan) för fortsatt samåkning. Buss nr 1, hållplats Brovägen. Tid: 10.00. Ledare: Eva Grafström (tel. 073-954 30 54) och Agnetha Toomingas. Ta med matsäck och kläder efter väder. Om det regnar kan vi sitta under tak när vi fikar! Vi går i kuperad terräng i långsam botaniktakt. Tidsåtgång 2,5 – 3 timmar inkl fika. Om intresse finns, samåker vi därefter till en annan typ av miljö där vi ser och lär oss andra växter.

Norra Alnön med omnejd är världskänt bland geologer för sin unika vulkaniska kalksten och hyser unika kultur- och naturvärden. Här finns även cirka hälften av våra artrika ängsmarker i Medelpad i underbart gammalt kulturlandskap från järnålderstid. Här finns även kalkrika gråalskogar bland annat vid Stornäsets naturreservat. Kalkrik berggrund och havsnära läge ger upphov till en rik och speciell biologisk mångfald som har en del likheter med Ölands biologiska mångfald. En fin beskrivning av naturen på Norra Alnön finns i Sundsvalls Naturguide som finns gratis på kommunhuset och på kulturmagasiet. Biologerna vid Sundsvalls kommun har just inlett så kallat LONA-projekt som syftar till att framöver stärka och lyfta fram de unika värdena på Norra Alnön i brett samarbete med markägare och ideella föreningar bland annat MBF, svampklubben Myko och Sundsvalls Geologiska Sällskap. Ett spännande seminarium, öppet för alla intresserade, om kultur och natur i kalkstens- området på Alnö och Söråkerslandet ordnas i november 2020 (mer info senare).

 

Söndag 26 juli. Vi ser på orkidén knottblomster och andra växter i det fina kalkkärret vid Getbergets slalombacke i Torp socken. Samling för samåkning kl 9 vid Shellmacken i Nacksta, cirka 9.45 intill E14 vid uppfarten till Getberget. Ledare: Bengt Larsson (073-0475240), Jan-Olof Tedebrand (060-563294). Knottblomster är klassad som sårbar (VU) på rödlistan och finns främst i våra kalkkärr, se Stefan Grundströms artikel i detta nummer av Rödbläran. Vi har även sett den storvuxna hybriden mellan blodnycklar och skogsnycklar i kalkkärret vid Getberget liksom deras ”föräldrar”. Vi åker upp och fikar på toppen av Getberget med storslagen utsikt över Ljungandalen och den bördiga Torpbygden, ”Medelpads kornbod”. Sedan visar oss Bengt Larsson två rariteter: ärtväxten vingvial och den pampiga orkidén purpurknipprot som båda har sina enda lokaler i Medelpad i vittringsjord vid Getbergets diabashätta. Samarrangemang MBF och Naturskyddsföreningen Sundsvall- Ånge.

 

Kring midsommartid blir det även en spontan utflykt (vi tipsar på Facebook om dag och tid) då vi, innan fröspridningen, börjar utrota lupiner som hotar invadera det fina kalkkärret vid Getberget. Annika Carlsson vid länsstyrelsen säger: ”Toppenbra att utrota lupinerna vid kalkkärret på Getberget. Bästa metoden är att gräva upp dem och frakta bort minsta rotbit”. Man kan, enligt Naturvårdsverket, även sakta dra upp plantorna med rötterna. Vi ska testa båda metoderna för lupinbekämpning vid Getberget.

 

Söndag 2 augusti. Finnögontröst och andra växter i det betade, vackra kulturlandskapet vid Indalsälven hemma hos Anette och Patrick Glamsjö i Baggböle by, Liden. Samåkning från Bergsåker Folkets Hus kl 9, stopp cirka 9.30 vid parkeringen där riksväg 86 och vägen mot Bergeforsen möts och kl 10 hos Anette och Patrick i Baggböle. Ledare: Anette och Patrick Glamsjö (070-6493115). Finnögontröst är en stor raritet, starkt hotad (EN) på rödlistan, enda kända norrländska lokalen finns just här i Baggböle by. Det var sensationellt när Anette och Patrick fick sitt fynd bekräftat av ”riksbotanisten” Thomas Karlsson vid Naturhistoriska Riksmuseet. Patrick berättar: ”En del finnögontröstar började blomma 15 juli 2018 och sedan fanns exemplar som blommade så sent som en bit in i september 2018. Utdragen blommningstid tyder enligt Thomas Karlsson på att växten funnits på plats länge och därmed utvecklat utdragen blomningstid. Det stora antalet bladflikar tyder också på att ursprunget kommer från öster (Finland) medan de övriga populationerna i Sverige anses ha sydligt ursprung.”

 

Söndag 6 september: lav- och mossutflykt till naturreservatet Åsens naturskog i Liden. Samling för samåkning kl 9.15 vid Bergsåker Folkets Hus. Därefter samlas vi kl 10 vid Lidens kyrka där vi även besöker Rolf Lidbergs gravplats och lägger ner en blomma. Rolf hade varit 90 år nu om han levat. Ledare: Bengt Larsson och Håkan Sundin. Info om Åsens naturskog:

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/asens-naturskog.html

 

Spontana utflykter som inte står i programmet sker under sommarhalvåret bland annat till växtlokaler för några av våra mest hotade kärlväxter i Medelpad. Agneta Toomingas leder insats vid lokalen för den hotade rylen vid Målås by i Skön socken. Eva Grafström vill gärna att vi inventerar knottblomster i kalkkärren vid Stornäsets naturreservat. Eva Sundin tipsar medlemmar via gruppmail om spontana utflykter och lägger även ut info på MBF Facebook-sida.

 

Spännande rutinventeringar med Bege Jonsson fortsätter under härliga sommardagar och ljusa sommarkvällar. Alla är välkomna vara med oss oavsett förkunskaper, ett utmärkt tillfälle att få se växterna bland våra höga berg och djupa dalar samt vara med om intressanta sommarupplevelser runtom i Medelpad tillsammans med likasinnade kamrater. Bege sänder ut kallelse om tid och plats för sommarens rutinventeringar.

 

Programgruppen: Jessica Andersson, Karin Lindberg, Jan-Olof Tedebrand

 

Håll ett öga på vår facebooksida, där lägger vi in de spontanexkursioner som brukar förekomma då och då under sommaren.