Exkursionsprogram 2021

Spontana utflykter meddelas medlemmar via e-post och på föreningens Facebook-sida.

Coronavstånd gäller vid alla utflykter. Ingen samåkning ordnas. Vi kan med kort varsel tvingas ställa in aktiviteter om pandemin förvärras. Vilket i så fall meddelas via Facebook och mailutskick. Kläder efter väder. Tag gärna med matsäck, anteckningsbok och lupp. Eva Sundin sänder påminnelse till medlemmar med e-post inför utflykterna. Kolla även MBF Facebook.

Eva Sundin, Jan-Olof Tedebrand, Maja Lundahl i gammelskogen vid Kåski den 30 september 2020. Foto: Håkan Sundin

VI SER PÅ BOMBMURKLOR I MAJ VID LJUSTORPSÅN

Vi återkommer om tidpunkt via e-post, facebook och hemsidor när vi vet att bombmurklorna är som finast.

Ledare: Elisabeth Nilsson, 070-2490938

Samlingsplats: Kör E4 norrut. Efter Timrå, sväng av mot Sollefteå, väg 331 över Bergeforsbron. Kör ca 9 km till skylt Åsäng. Sväng vänster vid gult hus, liten blå skylt om ”Fiskestig”. Parkera vid stora  plåtbaracken.

Samarrangemang MBF, Myko, Naturskyddsföreningen.

 

ÅRSMÖTE PÅ NORRA STADSBERGET I SUNDSVALL

Lördag 22 maj kl 10.

Årsmötet äger rum vid stora utescenen. Efter årsmötet tar vi en rundtur på hällmarkerna och studerar de gamla tallarna. Sundsvalls kommun har gett uppdrag till Mittuniversitetet att kolla ålder på tallarna och brandhistorik. En del tallar är äldre än Sundsvalls stad som snart fyller 400 år.

 

HANS RYDBERG INVENTERAR SANDMASKROSOS PÅ ALNÖKALKEN

Anmälan och info: Håkan Sundin, hkan.sundin@telia.com

MBF har under 2021 lite fokus på unika kalkstensområdet vid norra Alnön och Tynderölandet: inventering av sandmaskrosor, vilda växternas dag, geologisk utflykt och avslutande seminarium i november på Stornäsets konferenscenter. Hans Rydberg är landets ledande kännare av maskrosor. Han besöker oss under tre dagar i början av juni. Hans har fått uppdrag av John Granbo vid länsstyrelsen att inventera sandmaskrosor på kalktorrängar vid norra Alnön och på Tynderölandet. Ett begränsat antal MBF-medlemmar erbjuds följa med på inventeringen under en dag, anmälan krävs dock i förväg till Håkan Sundin.

 

Söndag 20 JUNI – DE VILDA BLOMMORNAS DAG

BLOMSTERVANDRING I NORRA ALNÖNS ARTRIKA KALKOMRÅDE

Samling kl 10 på baksidan av Circle K-macken vid Alnöbrons östra sida

Tag med fika och kläder efter väder!

Tidsåtgång 2,5 – 3 timmar

Ledare: Eva Grafström tel: 073-954 30 54 och Agnetha Toomingas

Norra Alnön med omnejd är världskänd för sin unika geologi som, tillsammans med det havsnära läget, gett upphov till en rik och speciell biologisk mångfald. I det gamla kulturlandskapet som har anor från järnåldern finns bl a hälften av våra artrika ängsmarker i Medelpad.

Obs! Pga smittläget kan platsen komma att ändras. Vandringen kan även helt ställas in. Håll dig uppdaterad på Medelpads Botaniska Förenings facebooksida eller ring Eva!

 

JÄRKVISSLE, f d TROLLBYN I INDALSÄLVENS MÄKTIGT STORSLAGNA DALGÅNG

Samlingsplats: Naturum vid f d Trollbyn Järkvissle, tid: 10:00.

Ledare: Karin Lindberg tel: 073-987 32 35

Vi ser på ”Vilda blomster vid Trollbyn”. Bland växter som Karin särskilt tänker lyfta fram i de kalkrika slänterna längs Naturstigen kan nämnas orkidén tvåblad, stinksyska, aklejruta, rosettjungfrulin, slåtterfibbla och vargtörel.

HITTA HIT: Trollbyn i Järkvissle är belägen vid väg 86 ca 65 km nordväst om Sundsvall.

Tidsåtgång under vandringen cirka 2,5 timmar.

 

RUTINVENTERING AV KÄRLVÄXTER UNDER TRE DAGAR I BÖRJAN AV JULI

Spännande rutinventeringar av kärlväxter med Bege Jonsson fortsätter under några härliga sommardagar. Alla är välkomna att vara med oavsett förkunskaper. Ett utmärkt tillfälle att lära känna floran i vår hembygd tillsammans med likasinnade. Vi delar oss i grupper och någon i varje grupp känner igen de flesta kärlväxterna. Riktigt knepiga arter diskuteras vid återsamling. Fjolårets inventeringar i Attmar socken blev en minnesvärd höjdarupplevelse.

Anmälan och info: Bengt-Gunnar Jonsson: bengt-gunnar.jonsson@miun.se

De som anmält sig får info av Bege om tider och samlingsplatser.

 

VI RÄKNAR KNOTTBLOMSTER VID ÅSETJÄRN I FINASTE SOMMARTID

Söndag 18 juli.

Samling i byn Åse kl 10.

Ansvarig: Bengt Larsson 076-7733042, Jan-Olof Tedebrand 060-563294

Följ väg E14, passera avtaget mot Ljungaverk, efter några kilometer står till höger skylt ”Marktjärn”, följ den vägen några kilometer upp till byn Åse där vi samlas.

Ansvariga: Bengt Larsson, 076-7733042, Jan-Olof Tedebrand, 060-563294

Stefan Grundström skrev artikel om knottblomster i Rödbläran 2020/1. Ifjol initierade Agneta Toomingas lyckad inventering av knottblomster vid Stornäset på Alnön. Vi räknade till 99 blommande knottblomster. Några veckor senare besökte vi kalkkärret norr om Getberget och ryckte upp invasiva lupiner bland knottblomstren. Nu den 18 juli leder alltså Bengt Larsson inventering av knottblomster i kalkkärren kring Åsetjärn i Torp socken.

Samarrangemang: MBF, Naturum Ånge

 

INVENTERING AV BRANDFÄLT I JÄMTGAVELN

Söndag 1 augusti.

Samling vid Träporten i Borgsjö kl 9.

Det blir en skön vandring i Jämtgavelns storslagna natur + spännande inventering av svampar och växter på brandfält som John Granbo och länsstyrelsen brände år 2020

Ansvariga: Bengt Larsson 076-7733042, Jan-Olof Tedebrand 060-563294

Samarrangemang MBF, Naturum Ånge, Naturskyddsföreningen

 

VI LÄR OSS OM ALNÖNS FASCINERANDE GEOLOGI

Söndag 15 augusti kl 10

Samling på baksidan av Circle K-macken vid Alnöbron.

Ledare: Tomas Binett, Sundsvalls Geologiska Sällskap

Samarrangemang MBF, Sundsvalls Geologiska sällskap

 

VI INVENTERAR GAMMELSKOGENS KRYPTOGAMER (LAVAR, MOSSOR, SVAMPAR)

Söndag 12 september kl 9

Vägbeskrivning: Vi träffas i Nedansjö kl 9 vid avtaget från E14 norrut mot Lillström. Kåski ligger strax före Lillström och intill den strida Lillån.

Ledare: Maja Lundahl, Eva Sundin, Håkan Sundin, Jan-Olof Tedebrand

Bakgrund. Vår MBF-medlem Maja Lundahl bor med sin familj vid Kåski i Stöde finnbygd nära Lillström. Maja värnar om en cirka 14 hektar stor gammelskog på SCA-mark i Kåski som aldrig varit kalavverkad. Maja har redan kommit överens med Emelie Westin, naturvårdsspecialist hos SCA, om att cirka halva skogen sparas på grund av Majas och våra fynd av bombmurkla, garnlav, gammelgranslav, lunglav, rynkskinn och andra skyddsvärda arter. Nu under 2021 tänker vi inom MBF inventera hela skogen tillsammans med Maja och svampklubben Myko. Vår målsättning är att hela den fascinerande gammelskogen i Kåski med dess gammelskogsarter bevaras åt framtiden.

Samarrangemang MBF, Myko

 

SOMMARVANDRINGAR MED INRIKTNING PÅ MEDICINALVÄXTER
OCH OCH ÄTLIGA VÄXTER

Ledare: Karin Lindberg, tel: 073-987 32 35

Tid och plats för vandringarna via mailutskick och MBF Facebook

 

SEMINARIUM PÅ STORNÄSET OM KALKOMRÅDET VID NORRA ALNÖN OCH TYNDERÖLANDET

MBF och Tomas Binett inom Sundsvalls Geologiska Sällskap planerar i samarbete med John Granbo vid länsstyrelsen spännande seminarium i november på Stornäsets konferenscenter om kultur- och naturvärden inom alnövulkanismens område. Det blir informativa, korta föredrag och samtal. Vi återkommer i höst på MBF facebook-sida med datum och program.

 

EVA TIPSAR OSS ÄVEN OM INTRESSANTA SPONTANA UTFLYKTER

Eva Sundin tipsar på MBF Facebook och per mail till medlemmar om spontana aktiviteter, oftast med anknytning till naturvård. MBF och Naturskyddsföreningen hjälper Annica Carlsson och länsstyrelsen med bränning av brudsporreängen vid Torsboda i Hässjö som Naturskyddsföreningen skött om i mer än 50 år (ifjol studerade vi med Annica en lyckad ängsbränning vid ängen i Ytterå, Hässjö). Vi hjälper Tomas Rydkvist och SCA med bränning av mosippelokalen vid Hundberget i Torp socken, en av våra två lokaler i Medelpad för mosippa. Vi inventerar vid flera tillfällen gammelskogens arter i SCA-skog hos Maja Lundahl vid Kåski i Stöde och inventerar även en skog norr om Navarån i Holm där Emelie Westin vid SCA låtit avverka bort gran i en gammal lövbränna. Ornitologerna har redan börjat inventera fågellivet där före och efter borttagningen av gran. Lövbrännor med gamla aspar, björkar och sälgar är en skyddsvärd, unik biotop. Vi kanske även beser unika hällebräckan + nya naturstigen vid Galtströms bruk med skylttexter av Lage Sandgren, Jan-Olof Tedebrand från MBF och Misan Lindqvist från SCA. Rolf Lidberg var med om att ta fram den gamla naturstigen vid Galtström för femtio år sedan. Fjolårets aktion då vi ryckte upp lupiner kring fina kalkkärret med knottblomster vid Getberget blev en succé. Vi fortsätter lupinryckningen vid orkidékärret även i sommar men någon vecka tidigare än ifjol.

 

Programgruppen

Jessica Andersson           Karin Lindberg            Jan-Olof Tedebrand