Våren 2020

Tisdag 25 februari kl 19. Kyrkans Hus. Naturreservat i Västernorrland

John Granbo från Länsstyrelsen berättar och visar bilder. Info om de 210 naturreservaten i Västernorrland finner man här: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat.html

 

Tisdag 28 april kl 19: Nipsipporna i Ramsele. Kyrkans Hus kl 19. Föredrag av Jan Lundqvist som redan på 1970-talet började studera nipsippans förekomster i Ramsele socken, Ångermanland. Nipsippan är egentligen en stäppväxt med utbredning österut från Balticum och bort mot Sibirien. Två utposter finns i Sverige dels på Gotland dels i Ramsele. Förekomsten i Ramsele är en märklig lokal och en intressant växtgeografisk gåta.

 

Söndag 17 maj utflykt till nipsipporna i Nässjö by, Ramsele. OBS! datum kan komma att ändras, vi vill pricka in bästa blomningstid, Samling kl 8 för samåkning vid parkeringen intill E 4 vid Torsboda i Timrå. Information om naturreservatet i Nässjö by:

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/nipsippan-i-nassjo-by.html

 

Söndag 24 maj kl 10. Årsmöte i Tynderö. Skeppsstugan i Skeppshamn. Mötet inleds med kaffe/te och smörgås.

Efter årsmötet blir det vandring i spännande hällmarkstallskog och granskog på Åstön med Eva och Håkan Sundin som ansvariga. Ta med eget utflyktfika att ha med på vandringen.                                                       Motioner till årsmötet skickas in till styrelsen senast den 26 april 2020.

 

Tisdag 9 juni kl 18. Natur och Kultur vid Norra Berget. Samling stora parkeringen vid

Norra Berget. Ledare: Karin Lindberg, Ulrika Stenbäck, Jan-Olof Tedebrand, Gösta Åslund

Vi studerar Medelpads äldsta timmerbyggnad från cirka 1310, funderar kring de 2000 gamla tallar som pryder Norra Bergets hällmarkstallskog, ser på sommarbladen av sundsvallsviol (Viola collina), vår kanske mest kända blomma, beser tulkört och andra växter som läroverkslärare planterade in här för mer än hundra år sedan. Samarrangemang MBF och Norra Bergets friluftsmuseum.

 

DE VILDA BLOMMORNAS DAG 14 JUNI I JÄRKVISSLE OCH PÅ NORRA ALNÖN

Söndag 14 juni, Järkvissle Trollbyn. Samlingsplats: Naturum Trollbyn Järkvissle, tid: 10:00

Ansvarig ledare: Karin Lindberg Wedin tel: (073-987 32 35). Vi tittar på Vilda blomster vid Trollbyn. Tidsåtgång ca 2,5 timmar. Kläder efter väder och kom ihåg att ta med fika! Hitta hit: Trollbyn i Järkvissle är belägen vid väg 86 ca 65 km nordväst om Sundsvall.

Söndag 14 juni. Vilda blommor på norra Alnön. Samlingsplats: Bakom Circle K vid bron (på Alnösidan). Tid:10.00.  Ledare: Eva Grafström (tel. 073-954 30 54) och Agnetha Toomingas.

Ta med matsäck och kläder efter väder!

 

Söndag 26 juli. Vi ser på orkidén knottblomster samt utrotar invasiva lupiner i det fina kalkkärret vid Getberget i Torp socken. Samling för samåkning kl 9 vid Shellmacken i Nacksta, cirka 9.45 intill E14 vid uppfarten till Getberget. Ta med fika och spade, vi ordnar med svarta sopsäckar för lupinerna. Ledare: Bengt Larsson, Jan-Olof Tedebrand (060-563294). Samarrangemang MBF och Naturskyddsföreningen Sundsvall- Ånge.

Söndag 2 augusti. Finnögontröst och andra växter i det betade, vackra kulturlandskapet hos Anette och Patrick Glamsjö i Baggböle, Liden. Samling för samåkning vid Bergsåker Folkets Hus kl 9, stopp vid parkeringen där riksväg 86 och vägen mot Bergeforsen möts och kl 10 hos Anette och Patrick i Baggböle. Ledare: Anette och Patrick Glamsjö. Finnögontröst är en stor raritet, enda norrländska lokalen idag för finnögontrösten.

 

September-Oktober: Lav- och mossutflykt med Bengt Larsson och Håkan Sundin.  Tid och plats meddelas senare.

 

Håll ett öga på vår facebooksida, där lägger vi in de spontanexkursioner som brukar förekomma då och då under sommaren.