Florainvent.

Inventering för Flora III

Rapportering av fynd för komplettering av Medelpads Flora

Boken Medelpads Flora gavs ut i november 2010 efter över 50 års arbete. Självklart kan en landskapsflora aldrig bli heltäckande och omfatta alla arter och alla fyndplatser som finns inom landskapet. Alla fynd som redovisas i Medelpads Flora finns registrerade i en databas. Alla fynd som nu görs efter det att boken kommit ut läggs in i databasen och kan ligga till grund för framtida komplettering eller en ny utgåva.

På denna sida finner du länkar till  Excelark där du kan rapportera fynd. Läs i BG:s anvisningar och i anvisningarna i Excelarken nedan hur du skall rapportera. Fyll i arket och skicka det till hkan.sundin@telia.com

Observera att det på Excelarken finns flera flikar med olika funktioner och med anvisningar!

Inventeringslista ny mall 2011 (Excel)

BG:s anvisningar (PDF)

BG:s anvisningar (Word)  (För att användas vid utskrift av BG:s fina herbarieetiketter)

Krysslista namn på latin (Excel)

Krysslista svenska namn (Excel)

Artnotering för enstaka fynd (Word)