25 september 2018
24 juli 2018
 juli 24, 2018

Lördag 29 september lav-och mossutflykt

Årets moss- och lavexkursion går till Storbacken i Ljustorp. Storbacken är ett naturreservat med en av Medelpads och då även Sveriges rikaste förekomst av […]

18 juli 2018
 juli 18, 2018

Söndag 12 augusti ser vi på ryssbräken

Söndag 12 Augusti VI SER PÅ RYSSBRÄKEN VID DJUPDALSBÄCKEN Cirka 3 km väster om Albacken (Gunder Häggs hemmamarker) och längs vägen mot Bräcke i […]

4 juli 2018
 juli 4, 2018

Inventeringsdagar sommaren 2018

Inventeringsdagar denna sommar: Arbete med Medelpads flora III rullar på, långsamt kanske men stadigt. Årets inventeringsinsats blir vecka 27, onsdag till fredag (4 – […]

31 maj 2018
 maj 31, 2018

Söndag 17 juni klockan 10. De vilda blommornas dag.

Läs mer information under rubriken program.