Onsdag 10 maj kl. 18.30.
Träff med floraväktare i Västernorrlands län för information , diskussion och planering
inför växtsäsongen.
Plats: Hotell Höga Kusten (strax norr om Höga Kustenbron).
Ansvarig: Olof Svensson (e-post: olof.l.svensson@telia.com; mob. 070-636 75 90).
Anmälan senast den 28 april (med tanke på fika), helst per e-post. Meddela ev. allergier!
Även andra intresserade, ännu inte aktiva som floraväktare, är välkomna!
Torsdag 11 maj kl. 18.30.

Träff med floraväktare i Västernorrlands län för information , diskussion och planering
inför växtsäsongen.
Plats: Studiefrämjandet, Storgatan 52 B, Sundsvall.
Ansvarig: Olof Svensson (e-post: olof.l.svensson@telia.com; mob. 070-636 75 90).
Anmälan senast den 9 maj (med tanke på fika), helst per e-post. Meddela ev. allergier!
Även andra intresserade, ännu inte aktiva som floraväktare, är välkomna!