Våren och sommaren 2019

Vi samarbetar med Studiefrämjandet

Årsmöte Medelpads Botaniska Förening söndag 19 maj kl.10

Bergeforsens Folkets Hus, grön stor byggnad mittemot ICA i Bergeforsen. Vi får gott fika vid ankomsten. Efter årsmötet leder Ove Johanssons utflykt till Hålberget där vi ser på vårblommor och andra växter. Här finns även förekomst av lindar som levt kvar sedan värmeperioden. Tag med lunchmatsäck.

Motioner till årsmötet skickas till styrelsen senast 28 april 2019.

 

Söndag 9 juni, kl.8

Utflykt till brandfält i Ljusdal sdan branden 2018. Vi ser på växter och svampar.

Samling för samåkning på stora parkeringen vid Sidsjöns slalombacke.

Återkomst senast 19.00

Vi kan disponera två minibussar. Därutöver sker samåkning i bilar.

Anmälan denast 15 maj till  jan-olof.tedebrand@telia.com, tel: 060-563294

Samarrangemang med svampvännerna i MYKO

 

De vilda blommornas dag den 16 juni 2019

Järkvissle Trollbyn

Samlinsplats: Naturrum Trollbyn Järkvissle, tid 10.00

Ansvarig ledare: Karin Lindberg Wedin, tel: 073-9873235

Information om vandringen:

Vi tittar på ”Vilda blomster vid Trollbyn”. Tidsåtgång ca 2,5 timmar. Kläder efter väder och komihåg att ta med fika.

Hitta hit: Trollbyn i Järkvissle är belägen vid väg 86 ca 65 km nordväst om Sundsvall.

 

Sundsvall, Alnö:

Samlingsplats: Bakom Circle K vid bron (på Alnösidan). Tid:10.00

Ledare: Eva Grafström (tel:073-9543054) och Agneta Toomingas.

Information om vandringen:

”Vilda blommor på norra Alnön”

Ta med matsäck och klädefter väderter

 

Söndag 28 juli, sommarutflykt till vårt botaniska paradis i Borgsjö

Samling för samåkning vid Shell Nacksta kl.9. Träporten i Borgsjö kl.10

Ledare: Bengt Larsson

Samarrangemang me Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge