Program sommaren och hösten 2017

SÖNDAG 23 JULI kl 10: 00
Glansvide, tagelstarr och Kung Karls spira vid Husmyran i Borgsjö
Vi besöker ett av våra finaste kalkkärr i ljuvlig högsommartid.
Plats: Träporten i Borgsjö kl10. Samling kl 9 Shell i Nacksta för samåkning.
Ledare: Bengt Larsson
Samarrangemang Medelpads Botaniska Förening och Naturskyddsföreningen Sundsvall- Ånge


SÖNDAG 13 AUGUSTI kl 10: 00
Måckelmyra i Njurunda
I mitten av augusti besöker vi Måckelmyran och letar efter om det finns några sent blommande
orkideer samt letar efter kärrknipprot.
Plats: Vägbeskrivning cirka 18 km från Sundsvall; åk E4 söderut till Njurundabommen, tag av
mot Lörudden. Sväng höger in på Skedlovägen och fortsätt cirka 1.5 km till Skedlo by.
Samlingsplats meddelas några dagar innan exkursionen
Ledare: Lage Sandgren och Linda Enström (070 3803888)

 

SÖNDAG 12 NOVEMBER

Lav- och mossexkursion 
Målsta-allmänningen är ett kommunalt reservat med gammal skog. Beläget V om Matfors utmed vägen mot Vigge. Vi följer en ganska lättgången stig på ca 2,5 km med vissa blötare partier vid de tjärnar vi passerar så vattentäta kängor eller stövlar rekommenderas. Medtag gärna en lupp skönhetsupplevelsen förstoras då(!) och naturligtvis fika. Klädsel efter omständigheterna.
Samling: 10.00 vid Målsta-allmänningen (de som känner vägen). Övriga samlas 9.15 vid ICA-parkerinen i Nacksta, för samåkning.
Ledare: Bengt Larsson och Håkan Sundin
Info: 070-6580396