Söndag 12 augusti ser vi på ryssbräken

18 juli 2018
 juli 18, 2018

Söndag 12 Augusti

VI SER PÅ RYSSBRÄKEN VID DJUPDALSBÄCKEN

Cirka 3 km väster om Albacken (Gunder Häggs hemmamarker) och längs vägen mot Bräcke i östra Jämtland finns en cirka 1.5 kilometer lång och mycket djupt nerskuren sprickdal. Djupdalsbäcken slingrar sig fram i granskog med rikt inslag av gråal, björk och sälg. Den sällsynta dofttickan växer på 12 gamla jättesälgar i den fuktiga bäckmiljön och sprider väldoft. Den stora rariteten är ryssbräken, en ormbunke som bara finns här i Sverige och på två lokaler vid Kvikkjokk Lule Lappmark. Ormbunkar har små sporer och kan sprida sig över långa avstånd. Här finns även stort bestånd av lappranunkel liksom kransrams, nattviol, nordisk stormhatt, skogsrör, skuggviol, strutbräken, torta. Har vi tur så finner vi blommande exemplar av den underskönt vackra orkidén skogsfru bland de första höstsvamparna. Orkidéerna knärot och spindelblomster växer även här och var. Vi kommer även att träffa kompisar från Jämtlands Botaniska Förening som ska räkna bladskivor av den högt rödlistade ormbunken ryssbräken. Självklart ska vi även hjälpa dem räkna ryssbräknar.

Ta med Lunchmatsäck!

Info: jan-olof.tedebrand@telia.com , telefon: 060-563294

Samling för samåkning vid Bergsåker Folkets Hus kl 09:00. Vi åker västerut längst den vackra Holmsjön och kommer till Djupdalsbäcken ca 10:30.

 

rdag 29 SeptemberL

Lav – och mossutflykt

Den årliga utflykten där vi tittar på Lavar och Mossor med hjälp av Håkan Sundin och Bengt Larsson. Föreningen återkommer med tid och lokal för exkursionen.

 

 

Comments are closed.