Program våren och sommaren 2018

17 juni 2018
 juni 17, 2018

Programpunkter 2018

TISDAG 22 MAJ kl. 18:00
DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG
Vi firar den Biologiska Mångfaldens Dag genom att besöka Klampenborg
Naturreservat i Essvik. Reservatet har en rik lövskog med stora biologiska
värden.
Samling: Parkeringen vid reservatet klockan 18.
Medtag fika!
Ledare:Jan-Olof Tedebrand, Karin Lindberg Wedin samt Lage Sandgren
Samarrangemang MBF och Klampenborgföreningen

SÖNDAG 27 MAJ kl. 10:00
ÅRSMÖTE MED MEDELPADS BOTANISKA FÖRENING
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar
Plats: Studiefrämjandet, Storgatan 52B i Sundsvall klockan 10:00
Efter årsmötet besöker vi Norra Berget.
Ledare: Eva och Håkan Sundin, Jan-Olof Tedebrand
Ansvarig för årsmötet Eva Sundin (Tel 060-40416).
Motioner lämnas senast den 15 maj till styrelsen.
Under detta årsmöte tänkte vi inte fika under mötet utan istället skynda oss ut
i naturen och njuta. Medtag eget lunchfika och kläder efter väder!

SÖNDAG 17 JUNI kl. 10:00
DE VILDA BLOMMORNAS DAG 2018
Botaniska föreningar i hela Norden hälsar alla välkomna till
blomstervandringar.
Se även Svenska Botaniska Föreningens hemsida http://svenskbotanik.se/
I Medelpad ordnas två vandringar.
Sundsvall
”Blommor på norra Alnön”
Samling: Circle K vid bron (på Alnösidan).kl 10.00.
Ledare: Eva Grafström (tel. 073-954 30 54).
Ta med matsäck och kläder efter väder!

Järkvissle
”Vilda blomster vid Trollbyn”
Samling: Vid Naturum/Trollbyn kl 10.00.
Ledare: Karin Lindberg/Wedin(tel: 073-987 32 35 )och Monika Karlsson
Tidsåtgång ca 2,5 timmar. Ta med fika samt kläder efter väder!
LÖRDAG 21 JULI kl. 10:00
BOTANISK SOMMARVANDRING I JÄMTGAVELNS VILDMARKER
Bengt Larsson leder natur- och kulturvandring från skogsvägen vid Värsjön
upp till Nybyggesjön. Vi går sedan tillbaka över den botaniskt intressanta
Värsjömyran.
Samling för eventuell samåkning vid Shellmacken i Nacksta kl 9
Därefter samling kl 10 vid Träporten i Borgsjö
Medtag lunchmatsäck!
Ledare: Bengt Larsson och Jan-Olof Tedebrand (jan-
olof.tedebrand@telia.com alt 060-563294)
Samarrangemang MBF och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

TISDAG 19 JUNI kl: 18:00
VI SER PÅ VÄXTER I LJUS JUNIKVÄLL VID SKOGSBYN MARKTJÄRN
Vi har med oss Annika Carlsson, ängsvårdare vid länsstyrelsen och även
Bengt Larsson, kännare av naturen och kulturen i västra Medelpad. Vi ser
först på artrika vägkanter vid byn Åse. Därefter besöker vi byn Marktjärn och
noterar växter på gammelvallar och igenväxande ängar. Restaurering pågår
av område med fältgentiana.
Samling för eventuell samåkning vid Shellmacken i Nacksta kl 17
Därefter samling kl 18 vid Shellmacken i Fränsta
Medtag fika!
Ledare: Bengt Larsson och Jan-Olof Tedebrand (jan-
olof.tedebrand@telia.com alt 060-563294)

 

LÖRDAG 14 JULI 10.00. OBS ändrat datum!

Botanisk sommarvandring i Jämtgavelns vildmarker

Bengt Larsson leder natur-och kulturvandring från skogsvägen vid Värsjön upp till Nybyggesjön. Vi går sedan tillbaka över den botaniskt intressanta Värsjömyran.

Samling för eventuell samåkning vid Shellmacken i Nacksta klockan 9

Därefter samling kl 10 vid Träporten i BorgsjöMedtag lunchmatsäck!

Ledare: Bengt Larsson och Jan-Olof Tedebrand

jan-olof.tedebrand@telia.com alt.060-563294

Samarrangemang MBF och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

Comments are closed.