Lav- och mossutflykt 12 november 2017

16 november 2017
 november 16, 2017

Årets Moss-och lavexkursion blev senarelagd och snön hann lite före oss denna gång. Trots detta blev det en lyckad dag på Målstaallmänningens naturreservat.

Norrlandslav

Stor bjönmossa med sporofyter med den skyddande mössan kvar.

Vi var 12 personer som slutit upp till detta årets sista programpunkt i det fria. Bengt Larsson som är vår mossexpert lyckades hitta och visa en hel mängd arter trots snölagret och Håkan Sundin stod för undervisningen när det gällde lavarna i området. När vi deltagare blivit lagom förvirrade av all information fick vi en trevlig fikapaus.
Till Målstaallmänningen kommer man via ett område där skogen är ganska hårt exploaterad. Den framstår lite som en orörd ö i området. Det finns en trevlig stigslinga som tangerar områdets tre småsjöar. Man korsar också MIttnordenleden som går genom reservatet. Det finns två fina vindskydd i reservatet med utsikt över var sin liten sjö. En utflykt hit kan rekommenderas.

Text: Eva Sundin
Foto: Jirina Mia Mickova

Comments are closed.