Hotade arter i odlingslandskapet 2017-04-25

28 april 2017
 april 28, 2017

 Annika Carlsson från Länsstyrelsen i Västernorrland besökte MBF och berättade om hotade arter i vårt landskap. Vi fick en inblick i hur de arbetar med åtgärdprogram för arterna. Hon visade exempel på hur man försöker följa utvecklingen för t.ex. våra låsbräknar (hennes favoriter), fjärilar som violett guldvinge och mnemosynefjäril samt vissa lavar på kulturved.

De lokaler som hyser en fin ängsflora är ofta lika bra för sällsynta ängssvampar. Vi fick höra hur man försöker sköta särskilt värdefulla lokaler bland annat genom hävd och att ta bort gammal förna. På vissa lokaler brottas man hårt med inkomna lupiner.

Annika vill att vi hör av oss till henne om vi känner till någon lokal med hotade arter som inte har något skydd. Då finns det möjlighet att få hjälp med detta av Länsstyrelsen.

En lista gick runt där man kan anmäla sig till att gå en liekurs. En sådan kommer att anordnas i sommar och det finns alltid behov av folk som kan hjälpa till med hävden av gamla ängsmarker.

Det var en trevlig och informativ kväll och fikat var gott som det alltid är i Kyrkans Hus. Vi ser fram emot att få göra sällskap med Annika för att leta efter finnögontröst i Vigge i sommar.

Text och foto: Eva Sundin

Comments are closed.