Förändringar i fjällens växtvärld mellan två istider 2017-03-16

21 mars 2017
 mars 21, 2017

Den 16:e mars startade årets program för MBF. Det var ett samarrangemang med Sundsvalls Geologiska sällskap. Professor emeritus Leif Kullman talade om ”förändringar i fjällens växtvärld mellan två istider”. Ca 50 personer slöt upp i Kyrkans Hus och fick höra en fascinerande berättelse om hur trädutbredningen har varierat med klimatet över tid- Fynd av trädfossil har visat att tall och gran har växt i fjällmiljön mycket tidigare efter senaste istiden än vad forskarna tidigare trott. Vi fick också se hur snabbt trädgränsen har flyttats uppåt under senaste århundradet.  Kanske dröjer det inte länge innan våra fjäll är täckta av skogar igen?

Text och foto: Eva Sundin

Comments are closed.