Naturvårdsexkursion 12 maj 2016

16 maj 2016
 maj 16, 2016

PRAKTISK NATURVÅRD FÖR SUNDSVALLSVIOLEN I ROGSTA!

 

Sundsvallsviol (Viola collina) är Medelpads mest kända blomma, se Bengt Larssons bild   Sunsvallsviol  tagen på lokalen i Rogsta 2 maj 2016. Vi kallar den för sundsvallsviol som är dess äldsta svenska namn, publicerat i lektor Neumans flora (1901). Numera står denna vår medelpadska stolthet som bergviol i flororna. En stark vårupplevelse för Sundsvallsbor är att redan i april gå upp i trätrapporna vid Norra Stadsberget, njuta av vårsolens första värmande strålar och beskåda sundsvallsviolerna intill trapporna.

Sundsvallsviolen står som sårbar (VU) i svenska rödlistan 2015. Den har sin svenska huvudutbredning i kustbygden runt Sundsvall men växer i gynnsamma lägen upp till Liden längs Indalsälven och upp till Torp i Ljungandalen. Enstaka svenska förekomster finns i Dalarna, Hälsingland och Ångermanland. Största hotet mot sundvallsviolen är invandring av gran i lövlundarna. Under senaste decennierna har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen på botanisters inrådan tagit bort frodvuxna granar i sydbergens lundmiljöer vilket gynnar sundsvallsviolen.

Den allra västligaste utposten av Sundsvallsviol längs Ljungandalen finns i Rogsta by vid Fränsta. Där växer idag fler än hundra violplantor i en torr, solig, sydvänd lund med höga grova aspar nedanför en liten bergknalle som ackumulerar solvärmen. Nedanför bergknallen fanns även inslag av hägg, lönn, måbär och även en stor gammal sälg. Runt lövskogsudden finns stora åkerfält ner mot Torpsjön.

 

Det handlar alltså om en ”stenhammar” i åkerlandskapet som förr betades och var öppen. Floraväktaren Margareta Byström bor i närheten och följer violbeståndets utveckling. På initiativ av landskapsbotanisten Håkan Lindström har en försiktig skötsel av växtlokalen i Rogsta diskuterats under senaste åren. Ett gäng floraväktare och naturvårdare inom Medelpads Botaniska Förening tog därför 12 maj 2016 bort lönnarna och glesade ut bland aspslyet. Vi lämnade en hel del hägg som ger en mullrik lövförna. Bengt Larssons bild visar det glada röjningslaget i den svala vårkvällen efter väl förrättad naturvårdande insats  från vänster: Jan-Olof Tedebrand, Margareta Byström, Karin Lindberg, Gudrun Fredén, Olof Svenson. 20160512_200304

 

Foto: Bengt Larsson

Text: Jan-Olof Tedebrand

Comments are closed.