Nästa programpunkt 2018

TISDAG 20 Februari 19-21
Drivkrafterna bakom skogsbrukets Naturvårdsinsatser
Per Simonsson, SLU, disputerade nyligen på en avhandling om hur den skogliga naturvårdshänsynen växte fram från 1970-talet och framåt. Nu kommer han till
Sundsvall och berättar om hur det kom sig att skogsbruket aktivt började arbeta med naturvårdsinsatser.

Plats: Kyrkans Hus, Lokal Paulus.
Fika finns till självkostnadspris!

Comments are closed.